Hjem

SamfundsCup © 2009

 

SamfundsCup 2018

SamfundsCup 2017 !

 

Årets vinderprojekt blev "Bootcamp For Stille Piger" udviklet og præsenteret af elever fra Egaa Gymnasium, der allerede har samarbejde med studievejledere fra deres eget og andre gymnasier. Projektet har til formål at få stille piger til at blomstre og komme ud af deres skal, som de tidligere stille piger fra Egaa højlydt, med gennemslagskraft og uden brug af mikrofoner formidlede.

 

Så fra Forlaget Columbus, FALS og projektleder-triaden skal der lyde et stort tillykke til de glade vindere og deres lærer fra Egaa Gymnasium.

 

De 6 projekter der havde kvalificeret sig til landsfinalen om løsning af problemer under overtemaet FRIHED var Aarhus Katedralskole med projektet ”#noplusone”, Gl. Hellerup Gymnasium med projektet "Stem Nemt", Øregård Gymnasium med projektet "Give and Take", Sct. Knuds Gymnasium med projektet ”Blufærdighed”, Egaa Gymnasium med projektet "Bootcamp for stille piger" og Nyborg Gymnasium med projektet "Sund App" og igen i år var der tale om gode analyser, veludførte præsentationer, projekter, der allerede var i gang med at blive virkeliggjort, aktuelle problemstillinger og stærke notater. Vi fik ideer til, hvordan ældrebyrden kunne løftes til en styrke, hvordan lokale htx’ere kunne løfte integrationen af flygtninge fra en urolig verden, hvordan vores madvaner kunne efterlade et mindre CO2-aftryk, hvordan samtale ikke bare fremmer forståelsen, men bringer mennesker sammen, hvordan madspild og ensomhed kan integreres i en App og hvordan en anden App kunne omfordele den kulturelle kapital.

 

Dommerne brugte inden kåringen af vinderprojektet lang tid på at give konstruktiv feedback til alle de deltagende projekter. De roste ikke bare vindernes men alle deltagernes formidling og var dybt imponerede over præsentationer såvel som deres umiddelbare sikkerhed foran et stort publikum og dommere, der stillede skarpe spørgsmål.

 

I år kom robustheden af SamfundsCup dog lidt på prøve af flere årsager. For det første havde flere skoler end normalt havde svært ved at komme fra skolefinaler til regionalfinaler, måske som en konsekvens af at de gode intentioner ikke altid kan realiseres i en travl hverdag? Og ja, så var der beskeden et par dage før landsfinalen, at vores dommer Rasmus Jarlov havde taget orlov fra folketinget. Men det blev løst, så finalen kunne afvikles med tre dommere, en vinder og en flot præmie sponsoreret af FALS og Forlaget Columbus. Dommerkomiteen bestod af Stine Brix fra Enhedslisten, Merete Scheelsbeck fra de konservative og Morten Christensen fra udviklingsbureauet BETA der har speciale i velfærdsinnovation.

 

Den årlige SamfundsCup er ligesom elevernes bidrag et projekt, og i år har mere end 40 skoler, 100 samfundsfagsklasser og over 2500 elever fra hele landet været med til at gøre det til virkelighed. Tak til alle Jer alle sammen. Vi glæder os allerede til årgang 2018!

 

 

HVAD ER SAMFUNDSCUP?

 

SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor det handler om at give et bud på, hvordan man løser et samfundsfagligt problem - i dette skoleår under temaet ”SAMMENHÆNGSKRAFT”.

 

SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder om afholdelse af lokale/regionale inspirationsdage, inden den lokale projektfase går igang. Vinderne på de enkelte skoler går videre til de regionale finaler, der afvikles i april 2018; mens selve finalen afholdes på Christiansborg i d. 4. maj 2018.

 

For eleverne er SamfundsCup en proces, der tilrettelægges lokalt af den pågældende lærer, og der er mange måder at organisere det på. Et fællestræk er dog, at de mange elever først vil arbejde med problemidentifikation under overemnet og derefter udvikle innovative løsninger. Det hårde arbejde kulminerer så ved henholdsvis, skole-, regional- og landsfinale på Christiansborg.

 

De tre projektkoordinatorer Eva, Ditte og Janni er behjælpelige med koordinering af hele forløbet. Skriv blot til samfundscup2009@gmail.com

 

Se nærmere information om SamfundsCup 2018 nedenfor i årets folder.

 

 

 

 

TILMELDING TIL ÅRETS SAMFUNDSCUP

 

Tema for SamfundsCup 2018 er Sammenhængskraft.

 

Årets SamfundsCupfinale foregår i Fællessalen på Christiansborg d. 4. maj 2018. Dommerpanellet er Stine Brix fra Enhedslisten, Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti og Morten Christensen fra udviklingsbureauet BETA, der har speciale i velfærdsinnovation.

 

Adgang til landsfinalen sker via regionalfinalerne, hvor der kåres to vindere for de tre regioner, henholdsvis Sjælland, Fyn og Sydjylland samt resten af Jylland.

 

Der afholdes regionalfinale på for Sjælland på Øregård Gymnasium, for Fyn og Sydjylland på Skt. Knuds Gymnasium samt for resten af Jylland på Skanderborg Gymnasium.

 

Region Sjælland: Øregård Gymnasium d. 11 april 2018 (Tovholder: Thor Banke th@oregard.dk)

Region Jylland: Skanderborg Gymnasium d. 17. april 2018 (Tovholder: Klaus Holleufer kh@skanderborg-gym.dk)

Region Fyn og Syddanmark: Skt. Knuds Gymnasium d. 25 april 2018 (Tovholder: Gitte Nørby gn@sctknud-gym.dk)

 

De tre tovholdere vil informere om dagens program i løbet af marts på vores facebookgruppe.

 

Hvis der er yderligere spørgsmål, er man altid velkommen til at skrive på samfundscup2009@gmail.com eller til projektkoordinatorne bestående af:

Ditte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole dn@akat.dk,

Eva Rix, Skanderborg Gymnasium er@skanderborg-gym.dk og Janni Ohrt, Rødkilde Gymnasium ja@roedkilde-gym.dk

 

Vi håber, at dette års udgave af SamfundsCup som sædvanligt er fyldt med nye såvel som ”gamle” engagerede elever og lærere.

 

Se ‘starter-kit’ med nogle hands-on redskaber til årets SamfundsCup.

 

Husk også at blive medlem af SamfundsCups facebookgruppe for lærere, hvor den løbende information om årets forløb vil foregå.

 

Link: https://www.facebook.com/groups/679209618838864/

 

Copyright © All Rights Reserved