Hjem

SamfundsCup © 2009

 

SamfundsCup 2016

SamfundsCup 2015 fandt sin vinder!

 

I en historisk tæt finale blev det eleverne fra Paderup Gymnasium med projektet deldintid.dk, der løb af med sejren. Paderups integrationsprojekt Del din tid ligger her: http://deldintid.dk

 

De øvrige seksfinaleprojekter spændte vidt men havde alligevel det tilfælles, at de i høj grad fokuserede på civilsamfundets bidrag til at løse velfærdsstaten aktuelle og fremtidige udfordringer. Der var Nærum Gymnasium med projektet "Vil du dele din kultur med mig" der via en græsrodsbevægelse, der aktiverer det civile samfund advokerede for gensidig, pluralistisk integration, Lyngby Gymnasium med et nyt fag SAB (Socialt arbejdsbidrag), Egaa Gymnasium med "C for cykler", der er et initiativ, som vil spare kommunale penge på genanvendelse af skrot-cykler, der doneres til velfærdsinstitutioner, Kalundborg gymnasium som syntes at rehabiliteringsmulighederne for indsatte er for ringe og derfor pitchede ideen om et uddannelsesfængsel, Aabenraa Gymnasium der havde udviklet Appen "Hånd i hånd", som gør det muligt for aktive borgere at hjælpe hinanden med velfærdsydelser og tjene point til brug i en præmiebod, Munkensdam Gymnasium med etablering af "Kompetencebanken" som er en hjemmeside, der matcher ledige med velfærdsopgaver.

 

Dommerkomiteen bestod, som de seneste år, af Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten, Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og Morten Christensen chefkonsulent ved Frederiksberg kommune. Da dommerne havde voteret i en time, kunne Johanne Schmidt-Nielsen fortælle, at årets projekter havde været på et højt niveau, og at det, der efter et lige opløb i sidste var udslagsgivende for kåring af vinderen, var at dommerpanellet var imponerede over, hvor langt eleverne fra Paderup var kommet i realiseringen af deres idé og deres helt konkrete aftaler med eksterne samarbejdspartnere.

 

Dommerne brugt inden kåringen af vinderprojektet lang tid på at give konstruktiv feedback til alle de deltagende projekter. De roste ikke bare vindernes men alle deltagernes formidling og var dybt imponerede over såvel brug af Prezi, PowerPoints, YouTube-videoer, App-simulation, animationer og en enkelt tøjsnor med klemmer som deres umiddelbare sikkerhed foran et rekordstort 135-personers publikum og tre dommere, der stillede skarpe spørgsmål.

Men det var også første gang, at dommerpanelets to politikere politiske uenighed blev tydelig i votering og efter kåring. Eksempelvis kommenterede Johanne Schmidt-Nielsen ideen om det nye gymnasiefag SAB som et godt bidrag til at understøtte gymnasiets almendannende funktion, mens Joachim B. Olsen var åbenlys modstander af den tvungne frivillighed. I forlængelse heraf problematiserede han også flere af projekternes forståelse og brug af civilsamfundet. Til gengæld sagde Joachim B. Olsen også, at alle de deltagende projekter havde mulighed for at blive vindere forstået på den måde, at ”de virkelige vindere er dem som rent faktisk går ud og gør det” - altså gennemfører deres projekter.

 

Den årlige SamfundsCup er ligesom elevernes bidrag et projekt, og i år har mere end 40 skoler, 100 samfundsfagsklasser og over 2500 elever fra hele landet været med til at gøre det til virkelighed. Tak til alle Jer alle sammen.

Desuden skal der lyde en særlig tak til finaledeltagerne og de MF’ere, heriblandt Jens Joel, Marie Kraup, Helle Vagn og Bjarne Corydon , der var rundvisere og var med til at gøre SamfundsCupfinalen til en faglig festdag!

 

Så fra Forlaget Columbus, FALS og projektleder-teamet skal der lyde et stort tillykke til de glade vindere og deres lærer Michael Mouritsen fra Paderup Gymnasium.

 

HVAD ER SAMFUNDSCUP?

 

SamfundsCup er en landsdækkende innovationskonkurrence for gymnasieelever med samfundsfag på A- og B-niveau. I samfundscup skal der udvikles innovative løsningsforslag på et samfundsfagligt problem - i skoleåret 2015-2016 under overskriften KONFLIKTER!

 

SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder om afholdelse af regionale inspirationsdage i efteråret 2015, inden den lokale projektfase går igang. Vinderne på de enkelte skoler går videre til de regionale finaler i april 2016; mens selve finalen afholdes på Christiansborg i maj 2016.

 

For eleverne er SamfundsCup en proces bestående af lokale inspirationsdage, projektarbejde, hvor de mange elever først vil arbejde med problemidentifikation under overemnet og derfor udvikle innovative løsninger. Det hele kulminerer som vanligt med regionale finaler efterfulgt af en landsfinale på Christiansborg 4. maj 2016.

 

De to projektkoordinatorer Jens og Ditte er behjælpelige med koordinering af hele forløbet. Skriv blot til samfundscup2009@gmail.com

 

 

Se nærmere information om SamfundsCup 2016 nedenfor i årets folder.

 

ÅRET SAMFUNDSCUP 2016!

 

Tema for SamfundsCup 2016 er KONFLIKTER.

Der var i SamfundsCup 2015 mere end 2500 tilmeldte elever fra over 100 klasser fordelt på mere end 40 skoler, og det ser ud til at vi når lige så mange deltagere til SamfundsCup 2016.

 

Tilmelding til samfundscup2009@gmail.com havde deadline 1. oktober.

 

Status på inspirationsdage er, at der i år afholdes mange lokale inspirationsdage fordi SamfundsCup flere steder er blevet samfundsfagligt skoleprojekt.

 

Der er dog stadig mulighed for deltagelse i regionale inspirationsdage:

Skolerne fra

- Midt-/Nordjylland inviteres til Odder Gymnasium i december/januar

- Sønderjylland inviteres til Alssundgymnasiet 19. november

- Vestjylland inviteres til Varde Gymnasium i december/januar

- Fyn inviteres til Sct. Knuds Gymnasium december/januar

- Sjælland inviteres til Køge Gymnasium 10. december

- Nordsjælland inviteres til Lyngby Gymnasium 14. januar

- København inviteres til Øregård Gymnasium i januar

 

SamfundsCupfinalen afholdes i Fællessalen på Christiansborg onsdag d. 4. maj kl 14-17.

 

Det anbefales deltagende lærere at blive medlem af SamfundsCups facebookgruppe for lærere, hvor den løbende information om årets forløb vil foregå.

 

Link: https://www.facebook.com/groups/679209618838864/

 

 

Copyright © All Rights Reserved