ProjektetProjektkoordinatorerDitte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole


Eva Rix, Skanderborg Gymnasium


Janni Ohrt, Rødkilde Gymnasium

Samarbejdspartnere


SamfundsCup arrangeres i et samarbejde mellem:

 

  • FALS - foreningen af lærere i samfundsfag

 


  • Projektkoordinatorer Ditte Nørtoft Nielsen, Eva Rix og Janni Ohrt


Formand for FALS Linda Bettina Petersen udtaler følgende om SamfundsCup


”Samfundscup er en gave til faget, da deltagelse i dette bidrager til at skabe nysgerrighed blandt vores elever, give dem en forståelse for, hvad faget også kan og styrke deres demokratiske dannelse. Deltagelse i samfundscup viser dem, at deres bidrag til samfundet kan nytte noget og at de kan deltage i samfundsudviklingen, som jeg mener er en vigtig del af demokratisk dannelse. Nutidens unge kan og vil meget. Samfundscup kan vise dem nogle veje til at få deres idéer ud og styrke deres selvtillid og tro på deres egne evner. Ud over dette er det materiale som styregruppen laver så godt og gennemarbejdet, at det er et godt eksempel på vidensdeling, som kan gøre samfundsfagslærernes hverdag nemmere i tider med besparelser. Derfor vil jeg klart anbefale deltagelse i samfundscup, både for eleverne og lærernes skyld”Projektet bakkes desuden op af Bent Fischer Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag


”Jeg kan klart anbefale deltagelse i SamfundsCup. I samfundsfag skal man ikke kun undersøge samfundsmæssige problemstillinger. Man skal også kunne formulere løsninger på problemerne og på et fagligt grundlag komme med en handlingsorienteret anbefaling til en beslutningstager. SamfundsCup er særdeles velegnet til at fremme innovative kompetencer til glæde for elever, fag og samfund .”
Praktisk information om SamfundsCup


SamfundsCup er en fagligt funderet og innovationsorienteret konkurrence for samfundsfagselever. I SamfundsCup skal eleverne løse et samfundsfagligt problem - i år under overskriften SUNDHED!


SamfundsCup er en fagligt orienteret innovationskonkurrence, hvor der er mulighed for at arbejde med en selvvalgt udfordring inden for årets overemne - SUNDHED (se starter-kit).


Helt overordnet handler SamfundsCup om, at eleverne skal identificere og undersøge en udfordring og med inddragelse af samfundsfaglige værktøjer og en stor portion nytænkning komme med et løsningsforslag på det identificerede problem. Løsningsforslaget må gerne have kant!


Hvis forslaget er innovativt, entreprenant, fagligt funderet og godt formidlet kan det vinde finalen på Christiansborg samt en præmie på 10.000 kr.


Konkurrencen henvender sig til gymnasieelever der har samfundsfag på A- og B niveau. Vi ved, at danske gymnasieelever på rigtig mange områder er nytænkende og kreative, og det er disse evner, vi gerne vil se blomstre i SamfundsCup.


Årets emne - SUNDHED